Ideologipodden

Vilka är hoten mot den liberala demokratin?

July 1, 2022

De flesta partier säger sig vill värna den liberala demokratin. I januariavtalet var det just det faktum att samarbetspartierna slog vakt om den liberala demokratin som angavs som den viktigaste gemensamma nämnaren. Men vad betyder begreppet egentligen? Vilka är de reella hoten mot den den i dag? Och i vilken mån försöker partierna i dag stärka den liberala demokratin?

I den nylanserade rapporten En liberalare demokrati: Timbros förslag till grundlagsreform har Adam Danieli och Frida Jansson gått igenom detta. I det här avsnittet går vi igenom liberal demokrati som koncept, principen om maktdelning, rättighetsskydd, och vilka saker man bör - och inte bör - grundlagsskydda. 

Gäster är Adam Danieli och Frida Jansson, jurister och rapportförfattare till En liberalare demokrati. Programledare är Amanda Broberg.